His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum รองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเจ้าผู้ครองรัฐดูไบ ได้เสด็จเยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Expo 2020 Dubai

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum รองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเจ้าผู้ครองรัฐดูไบ ได้เสด็จเยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Expo 2020 Dubai

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2565

| 411 view

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum รองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเจ้าผู้ครองรัฐดูไบ ได้เสด็จเยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Expo 2020 Dubai โดยมีเอกอัครราชทูตวราวุธ ภู่อภิญญา และ ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ถวายการต้อนรับ และนำเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายในอาคารฯ ซึ่ง His Highness Sheikh Mohammed ได้ทรงชื่นชมความปราณีตสวยงามของศิลปะวัตถุที่ตั้งแสดงภายในอาคารประเทศไทยรวมถึงนิทรรศการภายในอาคารที่สะท้อนการพัฒนาประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวกับน้ำ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ