รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เสด็จเยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Expo 2020 Dubai

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เสด็จเยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Expo 2020 Dubai

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2565

| 2,023 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เสด็จเยี่ยมชมอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Expo 2020 Dubai โดยมีเอกอัครราชทูตวราวุธ ภู่อภิญญา กงสุลใหญ่ชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ และ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) รับเสด็จ และนำทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการภายในอาคารฯ ซึ่งสะท้อนศิลปวัฒนธรรมของไทย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ