ประกาศวันหยุด

ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี วันที่ 13 ตุลาคม 2563

7 ต.ค. 2563

ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ (๑๒ สิงหาคม)

4 ส.ค. 2563

ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

30 มิ.ย. 2563