9,409 view

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
United Arab Emirates - UAE


ข้อมูลทั่วไป


ที่ตั้ง                    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคตะวันออกกลาง ทิศเหนือ ติดอ่าวเปอร์เซียหรืออ่าวอาหรับ
                         ทิศตะวันออกติดกับรัฐสุลต่านโอมานอ่าวเปอร์เซีย (ช่องแคบฮอร์มุซ) และอ่าวโอมาน ทิศใต้และทิศตะวันตก
                         ติดกับรัฐสุลต่านโอมานและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

พื้นที่                   83,600 ตารางกิโลเมตร


เมืองหลวง            กรุงอาบูดาบี (Abu Dhabi)


ประชากร              9.958 ล้านคน


ภูมิอากาศ             ฤดูร้อน (พฤษภาคม – กันยายน) อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 32 – 48 องศาเซลเซียส
                          ฤดูหนาว (ตุลาคม – เมษายน) อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15 – 30องศาเซลเซียส

ภาษาราชการ         ภาษาอารบิก

ศาสนา                  อิสลาม (ร้อยละ 96 โดยเป็นนิกายสุหนี่ ร้อยละ 80 และนิกายชีอะห์ ร้อยละ 16)

วันชาติ                 วันที่ 2 ธันวาคม

หน่วยเงินตรา         ดีแรห์ม (Dirham)
                          อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์ม เท่ากับ 9.85 บาท (ณ เดือนสิงหาคม 2565)

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ     358.868 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2563)

รายได้ประชาชาติต่อหัว             36,284.6 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2563)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ          ร้อยละ 6.1 (ปี 2563)

 

ระบอบการปกครอง   

แบบสหพันธรัฐ ประกอบด้วย 7 รัฐ ได้แก่ อาบูดาบี (Abu Dhabi) ดูไบ (Dubai) ชาร์จาห์ (Sharjah) อัจมาน (Ajman) ราสอัลไคมาห์ (Ras al-Khaimah) ฟูไจราห์ (Fujairah) และอุมม์ อัล ไกเวน (Umm al-Qaiwain) มีประธานาธิบดีเป็นประมุข โดยตามธรรมเนียมปฏิบัติ เจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ในขณะที่เจ้าผู้ครองรัฐดูไบจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ปัจจุบัน เชค มุฮัมมัด บิน ซัยยิด อัลนะฮ์ยาน (Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan) เจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี (ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน) และเชค มุฮัมมัด บิน รอชิด อัลมักตูม (Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum) เจ้าผู้ครองรัฐดูไบ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 จนถึงปัจจุบัน)

 

 

 

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565 

 

 

*******************