ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำเเหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

5 เม.ย. 2567

การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการช่วงเทศกาลรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1445

7 มี.ค. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

23 ก.พ. 2567

การขายทอดตลาดพัสดุ (รถตู้ Volkswagen รุ่น Caravelle)

9 ก.พ. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567

26 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ปิดทำการในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566

9 ต.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ปิดทำการในวันที่ 29 กันยายน 2566

26 ก.ย. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ปิดทำการในวันที่ 2 สิงหาคม 2566

24 ก.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ปิดทำการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

21 ก.ค. 2566