ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

เเนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งเเต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

29 ต.ค. 2564

ย้ายที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

13 ต.ค. 2564

การปรับลดระยะเวลาการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

1 ต.ค. 2564

แนวทางปฎิบัติตามนโยบาย Phuket Sandbox สำหรับผู้เดินทางจากประเทศยูเออีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

30 มิ.ย. 2564

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักในยูเออี ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการเปิดภูเก็ต)

28 ก.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันเเละควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

3 พ.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

21 เม.ย. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ช่วงเทศกาลรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒

21 เม.ย. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านกงสุล

21 เม.ย. 2564