ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันเเละควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

3 พ.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

21 เม.ย. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ช่วงเทศกาลรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒

21 เม.ย. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านกงสุล

21 เม.ย. 2564

ขอเชิญชุมชนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมงาน/กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

12 พ.ย. 2563

อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า) ฉบับปรับใหม่

26 ต.ค. 2563

ขอเชิญชุมชนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

21 ต.ค. 2563

ขอเชิญชุมชนไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

6 ต.ค. 2563

ขอเชิญชุมชนไทยร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

20 ก.ค. 2563