ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เรื่อง พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

25 เม.ย. 2566

ประกาศวันหยุดทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบีในเดือนเมษายน 2566

3 เม.ย. 2566

ประกาศเรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

23 มี.ค. 2566

การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการระหว่างช่วงเทศกาลรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ 1444 (พ.ศ. 2566)

17 มี.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566

2 มี.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว (2 อัตรา)

27 ก.พ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว (2 อัตรา)

17 ก.พ. 2566

ประกาศวันหยุดราชการ ปี 2566

23 ธ.ค. 2565

มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

25 พ.ค. 2565