ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

ขอเชิญชุมชนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมงาน/กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

12 พ.ย. 2563

อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า) ฉบับปรับใหม่

26 ต.ค. 2563

ขอเชิญชุมชนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

21 ต.ค. 2563

ขอเชิญชุมชนไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

6 ต.ค. 2563

ขอเชิญชุมชนไทยร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

20 ก.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ ๔๕/๒๕๖๓ เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย

29 ก.ย. 2563