กิจกรรม "ทำบุญสามัคคีชาวพุทธ"

กิจกรรม "ทำบุญสามัคคีชาวพุทธ"

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ย. 2566

| 274 view

กิจกรรม “ทำบุญสามัคคีชาวพุทธ”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จัดกิจกรรม “ทำบุญสามัคคีชาวพุทธ” ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูต (นายสรยุทธ ชาสมบัติ) ได้นิมนต์พระ 3 สัญชาติ ได้แก่ ไทย ศรีลังกา และบังคลาเทศ และเชิญพุทธศาสนิกชนชาวไทย ศรีลังกา และบังคลาเทศ จากรัฐต่าง ๆ เข้าร่วม ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมได้ร่วมพิธีตักบาตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ ถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน และทอดกฐินร่วมกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ