กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1445

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1445

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 634 view

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมด้วยสมาคมสตรีไทยในอาบูดาบี ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย และชุมชนไทย/ไทย-มุสลิมในรัฐอาบูดาบี จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่กลุ่มแรงงาน ณ มัสยิดรีม ซัมฮี อัลอะห์บาบี ซึ่งเป็นมัสยิดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีอิหม่าม เชค ยูซุฟ ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี พร้อมคู่สมรส ได้นำชุมชนไทยมอบถุงบริจาคให้แก่กลุ่มแรงงานที่เดินทางมาละหมาด ณ มัสยิดดังกล่าวกว่า 250 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ