ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ -เดือนมกราคม ๒๕๖๔

ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ -เดือนมกราคม ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 732 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ