ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ -เดือนมกราคม ๒๕๖๔

ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ -เดือนมกราคม ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ธ.ค. 2563

| 525 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ