ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

30 มิ.ย. 2563

59 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จะหยุดทำการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวันดังต่อไปนี้


๑. วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓   เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา
๒. วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓     เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
๓. วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว