ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เรื่อง พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เรื่อง พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 เม.ย. 2566

| 130 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

เรื่อง พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี มีกำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชุมชนไทยทุกภาคส่วนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
24 เมษายน 2566

การแต่งกาย: ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ