ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เรื่อง วันหยุดทำการในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เรื่อง วันหยุดทำการในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 723 view