เเนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งเเต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เเนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งเเต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

29 ต.ค. 2564

219 view

๑. ตั้งเเต่วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๔ คนไทยเเละชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องลงทะเบียนเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Thailand Pass (ใช้เเทนระบบ COE) ทางเว็บไซต์ http://tp.consular.go.th ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งเเต่วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เเละต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันเดินทางเป็นเวลา ๗ วันทำการ จากนั้น ผู้เดินทางจะได้รับ Thailand Pass QR Code เพื่อใช้เเสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยาน พร้อมกับผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่มีผลเป็นลบก่อนเวลาเดินทาง ๗๒ ชม.

๒. ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๙ ต.ค. - ๗ พ.ย. ๒๕๖๔ ให้ลงทะเบียนผ่านระบบ COE ก่อนวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๔ ซึ่งเมื่อได้รับการอนุมัติผ่านขั้นเเรกเเล้ว ท่านจะได้รับ COE ในขั้นตอนที่สอง ก่อนวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เเสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

๓. ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยหลังจากวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

๔. เงื่อนไขการเดินทางจากยูเออีเข้าประเทศไทย มีดังนี้

๔.๑ กลุ่มผู้เดินทางที่ได้รับการยกเว้นการกักตัว (Exemption from Quarantine - EQ)

- คนไทยเเละชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในยูเออี หากเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จะต้องพำนักในยูเออี ไม่น้อยกว่า ๒๑ วันก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเดินทางไปประเทศไทยได้

- คนไทยเเละชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยที่เดินทางมายูเออีเป็นการชั่วคราวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย

- จะต้องได้รับวัคซีนที่ทางการไทยให้การรับรอง ได้เเก่ Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm เเละ Sputnik ครบจำนวนตามเกณฑ์ (จำนวน ๒ เข็ม หรือ ๑ เข็ม สำหรับวัคซีน Johnson & Johnson) ไม่ต่ำกว่า ๑๔ วัน

- คนต่างชาติต้องมีประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ยกเว้นคนไทย)

- มีผลการตรวจโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบก่อนเวลาเดินทางเป็นเวลา ๗๒ ชม.

- มีหลักฐานการจองที่พัก AQ หรือ SHA+ จำนวน ๑ วัน เพื่อรอผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ตรวจเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อผลออกมาเป็นลบจึงจะสามารถออกจากโรงเเรมไปสถานที่ต่าง ๆ ได้ในวันรุ่งขึ้น

๔.๒ ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยโดยเข้ารับการกักตัว (Alternative Quarantine - AQ)

- ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือยังฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา ๑๐ วัน

- คนต่างชาติต้องมีประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ยกเว้นคนไทย)

- คนต่างชาติต้องมีผลการตรวจโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบก่อนเวลาเดินทางเป็นเวลา ๗๒ ชม. (ยกเว้นคนไทย นอกจากสายการบินที่จะใช้เดินทางมีระเบียบบังคับให้เเสดงผลตรวจ)

- มีหลักฐานการจองที่พัก AQ จำนวน ๑๐ วัน เเละเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน ๒ ครั้ง ได้เเก่ ครั้งเเรก (ระหว่างวันที่ ๐-๑) เเละครั้งที่สอง (ระหว่างวันที่ ๘-๙)

๔.๓ ผู้เดินทางเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox Programme)

- ไม่จำกัดระยะเวลาที่พำนักในประเทศต้นทาง

- จะต้องได้รับวัคซีนที่ทางการไทยให้การรับรอง ได้เเก่ Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm เเละ Sputnik ครบจำนวนตามเกณฑ์ (จำนวน ๒ เข็ม หรือ ๑ เข็ม สำหรับวัคซีน Johnson & Johnson) ไม่ต่ำกว่า ๑๔ วัน

- ผู้เดินทางต้องพำนักอยู่ในพื้นที่เป็นเวลา ๗ วัน ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทย

- คนต่างชาติต้องมีประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ยกเว้นคนไทย)

- มีผลการตรวจโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบก่อนเวลาเดินทางเป็นเวลา ๗๒ ชม.

- มีหลักฐานการจองที่พัก SHA+

- มีหลักฐานการจองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จำนวน ๒ ครั้ง ได้เเก่ ครั้งเเรก (ระหว่างวันที่ ๐-๑)

เเละครั้งที่สอง (ระหว่างวันที่ ๖-๙) ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่พำนัก

๔.๔ ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า ๑๒ ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีนสามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองด้วยเงื่อนไขเดียวกันได้

 

* * * * * * * * * * * * * * *