งานเทศกาลไทยประจำปี ๒๕๖๕ (Thai Festival 2022)

งานเทศกาลไทยประจำปี ๒๕๖๕ (Thai Festival 2022)

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ย. 2565

| 377 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ขอเชิญพี่น้องชุมชนไทยในยูเออี และผู้ที่สนใจ ร่วมงานเทศกาลไทยประจำปี ๒๕๖๕ (Thai Festival 2022) ระหว่างวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม - วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สวน Umm Al Emarat กรุงอาบูดาบี https://goo.gl/maps/iSjRW73oo2da9YWr5 โดยภายในงานจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแข่งขันมวยไทย การสาธิตการทำอาหารไทย การออกร้านขายอาหาร ขนม และผลิตภัณฑ์ของไทยโดยผู้ประกอบการไทยในยูเออี และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เดินทางมาจากประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ