ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี :

Villa 65, Al Shumous Street, End of Dihan Street, Street No.21, Al Zafranah Area, Near to Abu Dhabi General Headquarters, the General Directorate of Central Operations, Traffic & Patrol Directorate, Abu Dhabi. GPS: 24°26'57.1"N 54°24'23.8"E) 

หมายเลขโทรศัพท์ : +971 2 557 6551 

หมายเลขโทรสาร : +972 2 557 6552

Email: thaiauh@emirates.net.ae      

GPS Coordinate: GPS: 24°26'57.1"N 54°24'23.8"E

 

organize_other-20161231-145612-0