วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 274 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี  
เรื่อง ห้ามนำยา 374 ชนิดเข้าประเทศยูเออีโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ ..........อ่านรายละเอียดประกาศ