วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 751 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี  
เรื่อง ห้ามนำยา 374 ชนิดเข้าประเทศยูเออีโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ ..........อ่านรายละเอียดประกาศ