ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจของไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

รัฐอาบูดาบี

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี (Royal Thai Embassy, Abu Dhabi)

          ที่อยู่   Villa 65, Al Shumous Street, End of Dihan Street, Street No.21, Al Zafranah Area, Near to Abu Dhabi General Headquarters, the General Directorate of Central Operations, Traffic & Patrol Directorate, Abu Dhabi.

          หมายเลขโทรศัพท์      +971 2 557 6551

          หมายเลขฮอทไลน์      +971 56 112 1348 (กรณีฉุกเฉินร้ายแรงเท่านั้น สำหรับกรณีทั่วไปโปรดติดต่อหมายเลขด้านบน)                        

          หมายเลขโทรสาร       +971 2 557 6552

          อีเมล์                       [email protected]

          เว็บไซต์                   http://www.thaiembassy.org/abudhabi

          Facebook:              https://th-th.facebook.com/thaiembassy.abudhabi

 

2. ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี (Office of Labour Affairs, Royal Thai Embassy, Abu Dhabi)

         Address :    Villa No. 3, Plot No. B7, South 22, Al Maqtaa Area, 
                               P.O. Box 47466, Abu Dhabi

          โทรศัพท์     +971 2 557 6833 

          โทรสาร       +971 2 557 6844  

          อีเมล์            [email protected]

          เว็บไซต์       http://www.abu-dhabi.mol.go.th/node/742

         Facebook: https://th-th.facebook.com/pages/Thai-Labour-Office-UAE/398502503568387

 

รัฐดูไบ

3. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ (Royal Thai Consulate General, Dubai)

          ที่อยู่    Villa 35, Street No. 16, Community No. 366, Opposite of Jumeirah Beach Hotel

                   (Near Raffle International School), Umm Suqeim 3, P.O. Box 51844, Dubai

          หมายเลขโทรศัพท์      +971 4 348 9550

                                                  +971 4 348 9770

          หมายเลขโทรสาร       +971 4 348 8568

          อีเมล์                      [email protected]

          เว็บไซต์                   http://www.thaiconsulatedubai.com/

          Facebook              https://www.facebook.com/RTCGDXB

 

4. สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองดูไบ (Thai Trade Center, Dubai)

          ที่อยู่    Room 264, 2nd floor, the Galleria Office, Hyatt Regency Deira, P.O. Box 1083, Dubai

          หมายเลขโทรศัพท์      +971 4 228 4553

          หมายเลขโทรสาร       +971 4 222 0934

          อีเมล์                      [email protected]

 

5. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานดูไบ (Tourism Authority of Thailand, Dubai Office)

          ที่อยู่    Apartment 1804, Dusit Thani Dubai, 133 Sheikh Zayed Road, P.O. Box 450019,

                      Dubai

          หมายเลขโทรศัพท์      +971 4 325 0184-5

          หมายเลขโทรสาร       +971 4 325 0187

          อีเมล์                      [email protected]

          เว็บไซต์                   http://www.tourismthailand-middleeast.org

 

6. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (Thai Airways International, Dubai Office)

          ที่อยู่    No. 1, Bu Haleeba Plaza, Al Muraqqabat Road, Deira, P.O.Box 13142, Dubai

          หมายเลขโทรศัพท์      +971 4 268 1701-2

                                                 +971 4 224 5370 (ท่าอากาศยานดูไบ)

          หมายเลขโทรสาร       +971 4 266 5498

                                                +971 4 224 5716 (ท่าอากาศยานดูไบ)

 

*************************************************