ขอเชิญชุมชนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมงาน/กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

ขอเชิญชุมชนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมงาน/กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

12 พ.ย. 2563

89 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ