ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับผู้ช่วยปลัดรับผิดชอบภาคความหลากหลายทางอาหาร กระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของยูเออี

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับผู้ช่วยปลัดรับผิดชอบภาคความหลากหลายทางอาหาร กระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของยูเออี

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2565

| 70 view

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนาย Eng. Saif Mohammed Rashid Saeed Al Shara Al Samahi ผู้ช่วยปลัดรับผิดชอบภาคความหลากหลายทางอาหาร กระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของยูเออี ณ ที่ทำการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ เมืองดูไบ โดยในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้หารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในภาคการเกษตรระหว่างกัน โดยปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้เน้นย้ำว่า ไทยมีศักยภาพด้านการเกษตรและพร้อมที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางอาหารของยูเออี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ