งานเลี้ยงรับรองเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo วาระพิเศษ (Specialised Expo) ที่จังหวัดภูเก็ตในปี 2571 (ค.ศ. 2028)

งานเลี้ยงรับรองเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo วาระพิเศษ (Specialised Expo) ที่จังหวัดภูเก็ตในปี 2571 (ค.ศ. 2028)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2565

| 90 view
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เอกอัครราชทูตวราวุธ ภู่อภิญญา เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารลองชิม ในงาน Expo2020 Dubai ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) เพื่อประกาศความพร้อมของไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo วาระพิเศษ (Specialised Expo) ที่จังหวัดภูเก็ตในปี 2571 (ค.ศ. 2028) โดยมีแนวคิดการจัดงานที่มุ่งเน้นการสร้าง "ชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย" ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับจุดเด่นของจังหวัดภูเก็ตที่ส่งเสริมการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เน้นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ