สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ดำเนินการจัดส่งคนไทยในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยูเออี) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ กลับประเทศไทยเป็นคร้ังที่ ๑๗

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ดำเนินการจัดส่งคนไทยในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยูเออี) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ กลับประเทศไทยเป็นคร้ังที่ ๑๗

10 พ.ย. 2563

529 view
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ดำเนินการจัดส่งคนไทยในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยูเออี) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ กลับประเทศไทยเป็นคร้ังที่ ๑๗ โดยเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ฯจัดส่งคนไทยในเมืองดูไบและรัฐอื่น ๆ ทางตอนเหนือกลับประเทศไทย จำนวน ๒๔๘ คน และเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งคนไทยในกรุงอาบูดาบี เมืองอัลเอน และเมืองรูเวส กลับประเทศไทย ๕๙ คน รวมจำนวนคนไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษทั้งหมด ๑๗ ครั้ง จำนวนรวม ๒,๘๘๙ คน
 
คนที่เดินทางกลับไทยในคร้ังนี้ได้ตรวจโควิด-๑๙ แบบ PCR Test (Nasal Swab Test) จากหน่วยงานทางการแพทย์ท้องถิ่น และผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-๑๙ (negative) ทุกราย นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากนายเเพทย์สุนิล ปาวา เเพทย์เชื้อสายไทย-อินเดีย มาอำนวยความสะดวกตรวจร่างกายเเละออกใบรับรอง fit to fly ให้ผู้โดยสารทุกคน ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต อีกด้วย
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยบรรเทาความยากลำบากของพี่น้องคนไทยและใคร่ขอขอบคุณสมาชิกชุมชนไทยทุกท่าน ทุกกลุ่มในยูเออีที่ได้มีส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการให้กำลังใจ และให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ