เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี พร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไป บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม สนง.อาบูดาบี เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี พร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไป บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม สนง.อาบูดาบี เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 มี.ค. 2566

| 285 view

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้จัดการทั่วไป บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม สำนักงานอาบูดาบี ได้เข้าพบนาย Suhail Mohamed Al Mazrouei รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน ณ กระทรวงพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน กรุงอาบูดาบี

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ และทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการลงทุนและการกระชับความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทย-ยูเออี พร้อมทั้งแสดงความพร้อมในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงาน ทั้งรูปแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ ปิโตรเคมี โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมทางบกและน้ำ โดยเฉพาะด้านการท่า ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศมีการลงทุนด้านพลังงานที่สำคัญระหว่างกัน ได้แก่ บริษัท Mubadala ของยูเออีลงทุนด้านการผลิตน้ำมันนอกชายฝั่งในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2547 และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้เปิดสำนักงานที่กรุงอาบูดาบีตั้งแต่ปี 2562 เพื่อดำเนินธุรกิจสำรวจปิโตรเลียมในแปลงสัมปทานของยูเออี และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เปิดสำนักงานที่กรุงอาบูดาบีในปี 2564 เพื่อร่วมเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ICE Future Abu Dhabi (IFAD) ในการซื้อขายอนุพันธ์ล่วงหน้าของอาบูดาบี และเพื่อทำการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ภูมิภาคแอฟริกา

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะร่วมงาน COP28 ในปลายปี 2563 นี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ