ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายกงสุล 1 ตำแหน่ง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายกงสุล 1 ตำแหน่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,796 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายกงสุล 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2563 โดยผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครมาที่ อีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น.

สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ +971 2 557 6551 ต่อ 128 ในวันและเวลาทำการ (วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.30-12.30 น. และ 14.00-17.00 น.)

 

หมายเหตุ* สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ในหน้านี้ 

เอกสารประกอบ

Application_form-consular_assistantABUSep2020.doc