สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จัดงานวันอาเซียน เนื่องในวาระครบรอบ 56 ปี เเห่งการก่อตั้งอาเซียน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จัดงานวันอาเซียน เนื่องในวาระครบรอบ 56 ปี เเห่งการก่อตั้งอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ส.ค. 2566

| 597 view
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนในกรุงอาบูดาบี ได้จัดงานวันอาเซียนเนื่องในวาระครบรอบ 56 ปี เเห่งการก่อตั้งอาเซียน ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี โดยมีเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำยูเออี เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำยูเออี เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำยูเออี เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำยูเออี อุปทูตสิงคโปร์ประจำยูเออี เเละอุปทูตบรูไนดารุสซาลาม พร้อมทั้งข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตทั้ง 7 ประเทศสมาชิกในยูเออีเข้าร่วม
 
ในโอกาสนี้ ผู้แทนสมาชิกอาเซียนทั้ง 7 ประเทศ ได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นปึกแผ่นของชุมชนอาเซียนในยูเออี และในการร่วมกันเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียน-ยูเออี โดยเฉพาะในโอกาสที่ยูเออีได้เข้าร่วมเป็นคู่เจรจาเฉพาะสาขาของอาเซียนครบ 1 ปี หลังจากที่ได้ลงนามเข้าร่วมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ