คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 104 view

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เอกอัครราชทูตวราวุธ ภู่อภิญญา ได้ให้การต้อนรับนายแพทย์นิพัฒน์ กุหลาบขาว ผู้อำนวยการด้านธุรกิจต่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย รวมถึงการแพทย์ทางเลือกในกลุ่มลูกค้าจากกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (GCC) ซึ่งเป็นฐานลูกค้ากลุ่มหลักของไทยต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน รวมทั้งลู่ทางในการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นของยูเออีเพื่อขยายตลาดและดึงดูดลูกค้ายูเออีไปใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้มากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เสนอแนวความคิดให้ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนได้พิจารณาจัดแผนกที่ให้บริการแก่คนไทยโดยทั่วไปด้วยราคาที่ย่อมเยาด้วย เพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลภาครัฐที่ให้การบริการแก่ประชาชนทั่วไปไม่ทั่วถึงและมีความแออัด หรือเครื่องมือทางการแพทย์มีไม่เพียงพอ ซึ่งจะถือเป็นการสร้างกุศลและทำประโยชน์กลับคืนสู่สังคมไทย (CSR) ของโรงพยาบาลเอกชนอีกทางหนึ่งด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ