ผู้แทนบริษัท Tero Entertainment บริษัท General Electronic Commerce Services และบริษัท Subsuksiri เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

ผู้แทนบริษัท Tero Entertainment บริษัท General Electronic Commerce Services และบริษัท Subsuksiri เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ย. 2565

| 95 view

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เอกอัครราชทูตวราวุธ ภู่อภิญญา ได้ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท Tero Entertainment บริษัท General Electronic Commerce Services และบริษัท Subsuksiri ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เพื่อนำเสนอธุรกิจและบริการของบริษัทฯ ซึ่งเน้นการเผยแพร่ละครโทรทัศน์ ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปินไทยผ่านสื่อบันเทิงทั้งระบบออนไลน์ และระบบบริการสัญญาณโทรทัศน์ในยูเออี เพื่อปูทางไปสู่การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าไทย รวมทั้งซอฟท์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะเป็นโอกาสดีสำหรับการจัดจำหน่ายสินค้าไทยมายังตลาดยูเออีผ่านทางระบบ E-commerce ต่อไปในอนาคต ในส่วนของบริษัท Subsuksiri ซึ่งจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ได้ขอรับคำแนะนำสำหรับการส่งออกและจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวมายังตลาดยูเออี เนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าในลำดับต้น ๆ ที่ไทยส่งออกมายังยูเออี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ