เอกอัครราชทูตยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อปลัดกระทรวงการต่างประเทศยูเออี

เอกอัครราชทูตยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อปลัดกระทรวงการต่างประเทศยูเออี

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 มี.ค. 2566

| 551 view
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้เข้าพบนาย Khaled Abdullah Belhoul ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) กรุงอาบูดาบี เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งในฐานะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของไทยประจำยูเออี
 
ในโอกาสดังกล่าว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศฯ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อการรับตำแหน่งของเอกอัครราชทูต และทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ยูเออี รวมไปถึงได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้เพิ่มพูนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าและการลงทุน ความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเฉพาะ bio-economy ด้านพลังงานทดแทน ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน-ประชาชน และการท่องเที่ยว
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ