เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี แสดงความขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลยูเออีสำหรับการอำนวยความสะดวกในช่วงปฏิบัติการอพยพชาวไทยออกจากประเทศซูดาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี แสดงความขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลยูเออีสำหรับการอำนวยความสะดวกในช่วงปฏิบัติการอพยพชาวไทยออกจากประเทศซูดาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2566

| 59 view

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้พบหารือกับนาย Mohammed Al Nuaimi อธิบดีกรมปฏิบัติการของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศยูเออี เพื่อแสดงความขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลยูเออีสำหรับการออกใบอนุญาตบินผ่านน่านฟ้ายูเออี และอำนวยความสะดวกเครื่องบินกองทัพอากาศไทยในการแวะเติมน้ำมันในยูเออีในช่วงปฏิบัติการอพยพชาวไทยออกจากประเทศซูดานเมื่อเดือนเมษายน 2566

อธิบดีกรมปฏิบัติการฯ ได้แจ้งว่า เนื่องจากไทยเป็นมิตรประเทศที่ดีของยูเออี รัฐบาลยูเออีจึงมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมของไทยเสมอ นอกจากนี้ รัฐบาลยูเออีมีความพร้อมที่จะช่วยอพยพชาวไทยที่ยังติดค้างอยู่ในซูดานหากมีความจำเป็นด้วย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความขอบคุณต่อไมตรีจิตที่ยูเออีมีต่อประเทศไทย และได้แจ้งตอบว่า จะนำข้อเสนอของฝ่ายยูเออีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยพิจารณาต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ