ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว (2 อัตรา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว (2 อัตรา)

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.พ. 2566

| 1,237 view

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่

1. ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุลและล่ามไทย-อาหรับ
2. ตำแหน่งผูช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ_230217_093947.pdf