ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว (2 อัตรา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว (2 อัตรา)

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.พ. 2566

| 393 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ_230227_141954.pdf