มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2565

| 681 view
มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ✈️

ผู้เดินทางสัญชาติไทย 🇹🇭
- ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ตามปกติ
- ไม่ต้องกักตัว
- ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

ผู้เดินทางชาวต่างชาติ 🌎

📌 กรณีได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด :
ต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass โดยแนบ
1. หนังสือเดินทาง
2. หลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด
3. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาล วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

📌 กรณีไม่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด :
ต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass โดยแนบ
1. หนังสือเดินทาง
2. ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK (ไม่ใช่ Self-ATK) ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
3. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาล วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ


***ยกเลิกมาตรการกักตัวทุกรูปแบบ***