เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มี.ค. 2566

| 324 view

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้เข้าพบนาง Mariam Bint Mohammed Saeed Hareb Almheiri รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ณ กระทรวง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมยูเออี (UAE Ministry of Climate Change and Environment - MOCCAE) ณ เมืองดูไบ


ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ ได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูต และเอกอัครราชทูตได้ชื่นชมความสามารถของยูเออีในการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วในทุกมิติ โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในประเทศและภูมิภาคให้มีความยั่งยืน นอกจากนี้ ได้กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศการเกษตรที่มีประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน และมีความพร้อมที่จะร่วมกับยูเออีด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารในทุกรูปแบบ


นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ กล่าวว่า ความมั่นคงทางอาหารจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักของการประชุม COP28 ที่ยูเออีจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ โดยจะใช้เวทีดังกล่าวผลักดันประเด็นที่ต้องการความเร่งด่วน อาทิ การให้ความสำคัญด้าน transformation ในการจัดระบบนิเวศและระบบอาหารอย่างจริงจัง รวมทั้งการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ด้านพลังงานและอาหารของทุกประเทศให้สามารถเดินหน้าไปด้วยกันโดยไม่มีประเทศใดถูกทอดทิ้ง และจะเป็นครั้งแรกของการประชุม COP ที่จะมีโครงการ Youth Climate Champion Programme โดยจะคัดเลือกเยาวชน 100 คน จากทั่วโลกเข้าร่วม

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ