การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการระหว่างช่วงเทศกาลรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ 1444 (พ.ศ. 2566)

การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการระหว่างช่วงเทศกาลรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ 1444 (พ.ศ. 2566)

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มี.ค. 2566

| 77 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการระหว่างช่วงเทศกาลรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ 1444 (พ.ศ. 2566) เป็นวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น.

เอกสารประกอบ

Ramadan_Working_Hours.pdf