การจัดส่งคนไทยในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ( ยูเออี) ที่ได้รับความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับประเทศไทยเป็นครั้งที่ 14

การจัดส่งคนไทยในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ( ยูเออี) ที่ได้รับความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับประเทศไทยเป็นครั้งที่ 14

9 ก.ย. 2563

293 view
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ดำเนินการจัดส่งคนไทยในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยูเออี) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ กลับประเทศไทยเป็นคร้ังที่ ๑๔ จำนวน ๑๖๗ คน รวมจำนวนคนไทยที่ได้กลับประเทศไปแล้วทั้งหมด ๒,๑๗๒ คน โดยคนไทยทั้ง ๑๖๗ คนที่เดินทางกลับไทยในคร้ังน้ีได้ตรวจโควิด-๑๙ แบบ PCR Test (Nasal Swab Test) จากหน่วยงานทางการแพทย์ท้องถิ่น และผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-๑๙ (negative) ทุกราย นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากนายเเพทย์สุนิล ปาวา ​เเพทย์เชื้อสายไทย-อินเดีย มาอำนวยความสะดวกตรวจร่างกายเเละออกใบรับรอง fit to fly ให้ผู้โดยสารทุกคนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อีกด้วย
 
ในเที่ยวบินพิเศษนี้ ยังมีชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติครบตามประกาศของ ศบค. จำนวน ๒๙ คนจากผู้มีถิ่นพำนักหรือท่องเที่ยวในยูเออี ๒๒ คน เเละเปลี่ยนเครื่องจากประเทศอื่นอีก ๗ คน ได้ร่วมเดินทางเข้าประเทศไทยด้วย
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยบรรเทาความยากลำบากของพี่น้องคนไทยและมีความมุ่งมั่นที่จะประสานงานให้คนไทยที่ได้รับผลกระทบที่เหลืออยู่ได้กลับสู่มาตุภูมิในโอกาสแรกต่อไป รวมทั้งใคร่ขอขอบคุณสมาชิกชุมชนไทยทุกท่าน ทุกกลุ่มในยูเออีที่ได้มีส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการให้กำลังใจ และให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี เเละขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยทุกหน่วยงานที่ให้ความสำคัญต่อชุมชนไทยทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบ พวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการฟันฝ่าต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคน้ีไปด้วยกัน
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ