หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “The Coronation of King Rama X : The Royal Barge Procession”

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “The Coronation of King Rama X : The Royal Barge Procession”

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,915 view
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “The Coronation of King Rama X : The Royal Barge Procession”
 
ย้อนรำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในหนังสือ “The Coronation of King Rama X : The Royal Barge Procession” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ