การลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเดินทางไปยังประเทศไทยเเบบ Test and Go ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๕

การลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเดินทางไปยังประเทศไทยเเบบ Test and Go ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2565

| 869 view
Test and Go (สำหรับคนสัญชาติไทย) เริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565
 
เงื่อนไขผู้เดินทาง
- เดินทางได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่
- เงื่อนไขการฉีดวัคซีน
- บุคคลสัญชาติไทยไม่ต้องซื้อประกันภัย
- มีหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 2 ครั้ง (วันที่เดินทางถึง และวันที่ 5)
 
1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th (ควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทางจริง)
2. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ก่อนเดินทาง)
3. ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (วันที่ 1)
4. ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ระหว่างพำนักในประเทศไทย (วันที่ 5)
 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามภาพประชาสัมพันธ์ที่แนบมานี้
 
________________________________________
 
Test and Go (For Non-Thai Nationals) registration starts from 1 Feb 2022
 
Requirements
- Travelers from all countries/ territories are eligible to enter Thailand
- Meet vaccination requirements
- Hold a valid insurance with minimum coverage of 50,000 USD for medical expenses
- Fully paid SHA Extra+ / AQ hotel reservation confirmation for Day 1 and Day 5
 
1. Register on Thailand Pass via https://tp.consular.go.th (you are advised to register at least 7 days before your departure date)
2. Get a COVID-19 test
3. Do 1st RT-PCR test - Day of arrival (day 1)
4. Do 2nd RT-PCR test - 5th Day of arrival (day 5)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ