เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้เข้าร่วมงาน World Future Energy Summit (WFES)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้เข้าร่วมงาน World Future Energy Summit (WFES)

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 เม.ย. 2567

| 195 view
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Green Hydrogen Summit ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม World Future Energy Summit (WFES) จัดโดยบริษัท Masdar บริษัทด้านพลังงานแห่งอนาคตของรัฐอาบูดาบี ณ ศูนย์ ADNEC ภายใต้หัวข้อหลัก ‘Building the Hydrogen Economy: From Dialogue to Reality’ โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจไฮโดรเจนสีเขียวและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
 
ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดซุ้ม EcoWASTE Exhibition & Forum ครั้งที่ 10 ของ Tadweer Group บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการของเสียภายใต้บริษัท Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) โดยได้พบหารือกับนาย Ali Mohamed Al Dhaheri ผู้จัดการทั่วไปและประธานบริหาร Tadweer Group เกี่ยวกับโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการของเสียอย่างครบวงจรและการพัฒนา circular economy เพื่อลดและใช้ประโยชน์จากของเสียอย่างยั่งยืนร่วมกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ