งานคุ้มครองคนไทยกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ

งานคุ้มครองคนไทยกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2565

| 9,632 view

การร้องทุกข์ผู้ตกทุกข์หรือญาติของผู้ตกทุกข์สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้ โดยผู้ตกทุกข์ที่อยู่ในต่างประเทศสามารถยื่นคำร้อง ขอความช่วยเหลือได้โดยตรงที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี (ที่อยู่วิลล่าหมายเลข 137 ซอย Al Ma’mourah เขต Al Nahyan กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - เบอร์ฉุกเฉิน +971 56 112 1348) สำหรับญาติของผู้ตกทุกข์ สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือได้ที่ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อขอคำแนะนำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์กรมการกงสุล 02-572-8442 ตลอด 24 ชั่วโมง


ขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องทุกข์

1. ผู้ร้องทุกข์ยื่น ใบคำร้อง และ เอกสารประกอบการร้องเรียนให้ครบถ้วน

2. ผู้ร้องทุกข์อธิบายเรื่องที่ตนตกทุกข์ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยละเอียด พร้อมเรื่องที่จะขอให้ช่วยดำเนินการกับเจ้าหน้าที่

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือกองคุ้มครองฯ ซึ่งรับเรื่อง จะพิจารณาในเบื้องต้นและอธิบายถึงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องทราบ

4. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว หรือมีความคืบหน้าอย่างใด จะแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ

หมายเหตุ


1. การมีเอกสารและรายละเอียดครบถ้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ การขาดเอกสารหรือข้อมูลที่จำเป็นจะส่งผลต่อการช่วยเหลือและระยะเวลาในการดำเนินการ

2. การดำเนินการช่วยเหลือต้องอยู่ในขอบข่ายที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย กฎระเบียบของประเทศยูเออี รวมทั้งลักษณะเฉพาะหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของแต่ละกรณี

3. การดำเนินการจะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นแก่กรณีที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพและชีวิตของผู้ตกทุกข์ได้ยาก สำหรับกรณีอื่นๆ จะมีการจัดลำดับความสำคัญตามลักษณะและผลกระทบของความเดือดร้อน

 

 

งานคุ้มครองแรงงานไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)

 

กรณีที่ผู้ร้องเป็นแรงงานไทยที่เดินทางเข้ามาทำงานในกรุงอาบูดาบี สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำและแจ้งปัญหาได้ที่สำนักงานฝ่ายแรงงาน กรุงอาบูดาบี ตามข้อมูลด้านล่างนี้

ที่อยู่: วิลล่าเลขที่ 3 เเปลงที่ B7 South 22 เขต Al Maqtaa กรุงอาบูดาบี P.O. Box 47466 

หมายเลขโทรศัพท์: (+971) 25576-811 (+971) 2557-6833 (+971) 2557-6844   

Fax. (+971) 2557-6811     

E-mail : [email protected]

Website: http://abu-dhabi.mol.go.th/

ทั้งนี้ หากท่านไม่มีวีซ่าทำงานและใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการทำงาน จะถือเป็นความผิดตามกฎหมายท้องถิ่นยูเออี ซึ่งอาจถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ โดยหากสงสัยว่าถูกหลอกให้เดินทางมาทำงานโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว ขอให้ติดต่อฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบีได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (+971) 2 557-6551 ต่อ 111 / อีเมล์ [email protected] / facebook: thaiembassy.abudhabi / หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (เฉพาะคนไทย) +971 56 112 1348 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

 

******************