การลงทะเบียน TEST AND GO (สำหรับผู้ที่มีกำหนดเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

การลงทะเบียน TEST AND GO (สำหรับผู้ที่มีกำหนดเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มี.ค. 2565

| 347 view

TEST AND GO (สำหรับผู้ที่มีกำหนดเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป) 

- ไม่ต้องจอง รร. ในวันที่ 5
- ประกันสุขภาพ วงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 USD (คนไทยไม่ต้องมี)
- ใช้ ATK (ที่ รร. มอบให้) ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ด้วยตัวเอง และรายงานผลผ่านช่องทางตามที่กำหนด

* ผู้ที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass และมีกำหนดเดินทางเข้าไทยแบบ Test and Go ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 สามารถเดินทางเข้าไทยโดยใช้มาตรการใหม่

- ลงทะเบียน Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th
- คำถามที่พบบ่อย : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2
_______________________________________

 

TEST AND GO (for travellers entering Thailand from 1 March 2022 onwards) 

- Hotel reservation on Day 5 "is no longer required."
- Medical insurance with minimum coverage of 20,000 USD
- For 2nd test, use ATK self-test (provided by hotel) and report the test result via channel as specified.

* Travellers whose Thailand Pass has already been approved and are scheduled to enter Thailand under Test and Go scheme from 1 March 2022 onwards are eligible for this new measure.

- Register at https://tp.consular.go.th
- Thailand Pass FAQs : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ