การเปลี่ยนเเปลงเวลาทำการช่วงเทศกาลรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓

การเปลี่ยนเเปลงเวลาทำการช่วงเทศกาลรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มี.ค. 2565

| 394 view
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
 
เรื่อง การเปลี่ยนเเปลงเวลาทำการช่วงเทศกาลรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็นระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 
Announcement
 
The working hours of the Royal Thai Embassy in Abu Dhabi during the Holy Month of Ramadan 1443 will be from 09.30-15.30 hours, Monday to Friday.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ