คลิปวิดีโอเนื่องในโอกาสวันชาติไทย ปี ๒๕๖๓ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

คลิปวิดีโอเนื่องในโอกาสวันชาติไทย ปี ๒๕๖๓ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

6 ธ.ค. 2563

183 view

คลิปวิดีโอเนื่องในโอกาสวันชาติไทย ปี ๒๕๖๓ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

https://www.youtube.com/watch?v=pbC9Wc6n9OI&feature=youtu.be