กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

21 เม.ย. 2564

107 view
เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกับชุมชนไทยในกรุงอาบูดาบี ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา เเละเวียนเทียน ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดอย่างเคร่งครัด ทั้งจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมและรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
 
วันมาฆบูชาเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป ที่มาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย โดยโอวาทปาติโมกข์มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ละเว้นความชั่วทุกชนิด การให้ทำความดี การให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจให้ผ่องใส ซึ่งเป็นหลักอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ทุกสังคมเเละทุกโอกาส

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ