ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ช่วงเทศกาลรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ ช่วงเทศกาลรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒

21 เม.ย. 2564

61 view

เอกสารประกอบ