ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

21 เม.ย. 2564

90 view