สายการบินเอทิฮัดจะเริ่มให้บริการในเส้นทางการบินกรุงอาบูดาบี-กรุงเทพฯ ทุกวัน

สายการบินเอทิฮัดจะเริ่มให้บริการในเส้นทางการบินกรุงอาบูดาบี-กรุงเทพฯ ทุกวัน

6 ต.ค. 2563

753 view
สายการบินเอทิฮัดจะเริ่มให้บริการในเส้นทางการบินกรุงอาบูดาบี-กรุงเทพฯ ทุกวัน ด้วยเที่ยวบิน EY 406 ออกเดินทางจากกรุงอาบูดาบี เวลา 03.10 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.50 น. ในวันเดียวกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการเที่ยวบินดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนปรากฏในภาพนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ