ขอเชิญชุมชนไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

ขอเชิญชุมชนไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

6 ต.ค. 2563

77 view
ขอเชิญชุมชนไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 15.00 - 17.00 น.
 
ขอให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแจ้งชื่อ - นามสกุล มาทางอีเมล์ secretary.abu@mfa.mail.go.th หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 557 6551 ต่อ 128 ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2563

เอกสารประกอบ