ขอเชิญชุมชนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ขอเชิญชุมชนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

21 ต.ค. 2563

94 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ขอเชิญชุมชนไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนชุมชนไทยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการถวายราชสักการะ โดยการนำแจกันดอกไม้ขาว/ชมพูมาร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้วย และขอให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแจ้งชื่อ - นามสกุล มาทางอีเมล์ secretary.abu@mfa.mail.go.th หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๕๗ ๖๕๕๑ ต่อ ๑๒๘ ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ