งานเลี้ยงรับรองในโอกาสฉลองครบรอบ ๔๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)

งานเลี้ยงรับรองในโอกาสฉลองครบรอบ ๔๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2565

| 515 view

เมื่อพฤหัสบดีวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสฉลองครบรอบ ๔๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ณ อาคารแสดงประเทศไทย ในงาน Expo2020 Dubai โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี ซึ่ง ฯพณฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และความสัมพันธ์ระดับประชาชน นอกจากนั้นยังได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลยูเออีในการจัดงาน Expo2020 Dubai ที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี รวมถึงชื่นชมแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดในประเทศที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมของไทยและยูเออี รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการสะท้อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับยูเออีตลอดระยะเวลา ๔๕ ปีที่ผ่านมา โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงบริเวณหน้าอาคารแสดงประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวได้รับความสนใจเข้าร่วมงานจากผู้แทนรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชนของทั้งสองประเทศในวาระสำคัญดังกล่าว

 

วิดีโอภาพบรรยากาศ 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ