เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่มาทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่มาทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ส.ค. 2565

| 477 view

เมื่อวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูตวราวุธ ภู่อภิญญา ได้ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เพื่อหารือร่วมกันในการหาแนวทางให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่มาทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเฉพาะการแสวงหาความร่วมมือจากรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในการนำเข้าแรงงานถูกกฎหมายในทุกสาขาอาชีพอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้มีงานทำมากขึ้น และอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย จากนั้น ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Abdulrahman Abdulmannan Al Awar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ สำนักงานกระทรวงแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองดูไบ ซึ่งการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ฝ่ายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ตอบรับข้อเสนอของฝ่ายไทยด้วยดีที่จะรับแรงงานไทยเข้ามาทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกันให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ