การปรับลดระยะเวลาการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

การปรับลดระยะเวลาการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

1 ต.ค. 2564

144 view

การปรับลดระยะเวลาการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย (มีผลตั้งเเต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

 

- สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดของไทยไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนวันเดินทาง ลดจำนวนวันการกักตัวในประเทศไทย จาก ๑๔ วัน เหลือ ๗ วัน

- สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามข้อกำหนดของไทย ลดจำนวนวันการกักตัวในประเทศไทย จาก ๑๔ วัน เหลือ ๑๐ วัน

 

รายชื่อวัคซีนที่ทางการไทยรับรอง ได้เเก่

- Sinovac

- AstraZeneca (หรือ Covishield)

- Pfizer

- Johnson & Johnson

- Moderna

- Sinopharm

- Sputnik V

 

* กรณีเด็กที่อายุต่ำกว่า ๑๘ ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองจะต้องเข้ารับการกักตัว ตามระยะเวลาเช่นเดียวกับบิดามารดาผู้ปกครอง

 

สำหรับนโยบาย Sandbox

จำนวนวันที่ต้องอยู่ในพื้นที่ก่อนสามารถเดินทางไปพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยลดจาก ๑๔ วัน เหลือ ๗ วัน รวมทั้งกรณีเด็กที่ยังไม่ได้

รับวัคซีนเเละเดินทางมาพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนเเล้ว

 

* ผู้เดินทางที่ได้รับ COE (หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ) ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สามารถติดต่อด่านควบคุมโรคติดต่อ

ที่สนามบินเพื่อขออนุมัติลดวันกักตัว เเละติดต่อโรงเเรมที่จอง เกี่ยวกับการลดวันกักตัวเเละค่าใช้จ่ายได้โดยตรง

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ