รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (บีโอไอ) เข้าร่วมการประชุม AIM Congress 2024 ณ กรุงอาบูดาบี

รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (บีโอไอ) เข้าร่วมการประชุม AIM Congress 2024 ณ กรุงอาบูดาบี

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2567

| 151 view

เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2567 นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (บีโอไอ) ได้เข้าร่วมการประชุมการลงทุนประจำปี 2567 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AIM Congress) ณ กรุงอาบูดาบี โดยองค์ประกอบคณะของรองเลขาธิการฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากบีโอไอประเทศไทย สำนักงานบีโอไอ ณ กรุงริยาด และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

ในระหว่างการประชุม AIM Congress คณะผู้แทนไทยได้พบกับนาย Ali Saeed bin Harmal Al Dhaheri รองประธานคนแรกของหอการค้าอาบูดาบี และนาย Humaid Ben Salem เลขาธิการหอการค้าและอุตสาหกรรมของยูเออี โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการลงทุนระหว่างไทยและยูเออีและได้เห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือระหว่างบีโอไอและหอการค้าของทั้ง 2 ฝ่าย

นอกจากนี้ นายวิรัตน์ฯ ได้เข้าร่วมการอภิปรายในการประชุม “การลงทุนที่ยั่งยืนในเอเชีย และการปลดล็อกโอกาสสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดย UNESCAP

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ